« powrót

Wydarzenia kulturalne

Na płycie Rynku w Kołaczycach można obejrzeć wystawę plenerową która stanowi podsumowanie projektu „Zerwane pęta” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach.

Wystawa została zrealizowana dzięki mieszkańcom naszej gminy którzy odpowiedzieli na prośbę o udostępnienie materiałów znajdujących się w archiwach rodzinnych. Szczególne podziękowania składamy pani Marii Gustek z Kołaczyc za informacje o członkach swojej rodziny. Dużą pomoc okazał nam również proboszcz parafii pw. Św. Anny w Kołaczycach ks. Prałat Jan Sabat, który wiele godzin spędził nad starymi księgami parafialnymi w poszukiwaniu konkretnych faktów dotyczących mieszkańców naszej gminy którzy oddali swoje życie w walkach narodowowyzwoleńczych. Swoje archiwa udostępnił nam również dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle Pan Mariusz Świstak. Dużo informacji uzyskaliśmy dzięki członkom Stowarzyszenia Miłośników Kołaczyc i nauczycielowi historii SP. W Kołaczycach panu Robertowi Nowińskiemu.

Swój wkład w powstanie wystawy miał również Pan Piotr Nowiński, z zamiłowania historyk i numizmatyk.

W skład wystawy wchodzą tablice poświęcone poszczególnym zagadnieniom z okresu wojny polsko-bolszewickiej.

Zainteresowani mogą zobaczyć plakaty z tego okresu , które zachęcały Polaków do udziału w walkach przeciwko bolszewikom. Oglądając wystawę można przypomnieć sobie w skrócie genezę wojny polsko-bolszewickiej i jej kulminacyjnego punktu-Bitwy Warszawskiej.. Bitwy, która miała strategiczne znaczenie i została nazwana też Cudem nad Wisłą.

Można obejrzeć również ciekawe medale z tego okresu .Upamiętniono cmentarze z okresu I Wojny Światowej, znajdujące się na terenie gminy Kołaczyce. W tej wojnie mają również udział mieszkańcy naszej gminy . Dzięki przypomnieniu roli mieszkańców  w walkach narodowowyzwoleńczych i odbudowie państwowości możemy być dumni z przodków .Mamy nadzieję, że dzięki tej wystawie społeczność lokalna bardziej się zintegruje, wzbudzi w sobie poczucie wspólnoty i zechce dokładniej poznać historię swoich rodzin. Mamy nadzieję, że dzięki tej wystawie podniesie się świadomość społeczna w zakresie znajomości lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego.

Wystawa może być aktualizowana dzięki udostępnieniu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kołaczycach fotografii i informacji dotyczących tematyki walk narodowowyzwoleńczych na naszych terenach znajdujących się w rodzinnych archiwach. Będziemy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc.

.Organizatorem wystawy jest Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach . Wystawa wpisuje się w projekt Zerwane Pęta” dofinansowany ze środków  programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022,w ramach Programu Dotacyjnego „ Koalicja dla Niepodległej

Plakat

Partnerzy