« powrót

Wydarzenia kulturalne

W dniach 11 – 15 grudnia licząca około 20 osób delegacja ukraińska odwiedzała gminy w Małopolsce i na Podkarpaciu w ramach programu DOBRE, wspomagającego proces reform decentralizacyjnych na Ukrainie. DOBRE to skrót od angielskiej nazwy programu: Decentralization Offering Better Results and Efficiency, dofinansowanego z środków USAID. Program ten realizuje od 2016 roku na Ukrainie Global Communities.

Global Communities jest globalną organizacją zajmującą się rozwojem, zaangażowaną we współpracę ze społecznościami na całym świecie w celu zapewnienia trwałych, skutecznych zmian, które poprawią jakość życia i życia.

Pięcioletni projekt dla Ukrainy pomaga przywódcom nowo utworzonych gmin, określanych jako OTG (Об'єднані територіальні громаді– Połączone Wspólnoty Terytorialne) skutecznie zarządzać zasobami, podnosić jakość usług publicznych, stymulować lokalne gospodarki i zwiększać zaangażowanie obywateli. W oparciu o powstały strategiczny plan rozwoju, DOBRE pomaga liderom społeczności w tworzeniu orazwdrażaniu programów i projektów, które odpowiadają priorytetowym potrzebom społeczności.

DOBRE współpracuje z nowo połączonymi wspólnotami terytorialnymi,znajdującymi się w kilku obwodachUkrainy. Konsorcjum DOBRE złożone z międzynarodowych i ukraińskich organizacji, kierowane przez Global Communities, łączy szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie decentralizacji i rozwoju społeczności.

Wyjazd studyjny do Polski, zorganizowany w ramach DOBRE, miał za zadnie zwiększyć możliwości ukraińskich nowych wspólnot terytorialnych w osiąganiu jak najlepszych wyników w lokalnym rozwoju gospodarczym. Uczestnicy uczylisię na doświadczeniach polskich liderów społeczności lokalnych w praktycznegoplanowaniai metod realizacji projektów. Tematy spotkań z polskimi przedstawicielami różnych środowisk dotyczyły zagospodarowania przestrzeni publicznej, współpracy w obszarze produkcji rolnej, komunikacji z środowiskami gospodarczymi i sposobów wsparcia sektora biznesu oraz nowych inwestorów, programów nauczania młodzieży w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy, współpracy między samorządami i wspólnej realizacji zadań.

Partnerzy