Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar

Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33532

W niedzielny wieczór 11 sierpnia w Domu Ludowym w Bieździedzy odbyło się spotkanie promocyjne książki „Architektura i  sztuka kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bieździedzy”.

Autorem jest Mateusz Lechwar, (ur. 1991) do szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczał w rodzinnej miejscowości Bieździedza. W roku 2010 ukończył naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Studia magisterskie z teologii zakończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. W roku 2019 uzyskał stopień licencjatu kanonicznego z dziedziny historii Kościoła i przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Teologii KUL. Autor kilku artykułów o tematyce historycznej związanej z dziejami bieździedzkiej parafii. W latach 2017-2018 nauczyciel i wychowawca w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Krakowie oraz II Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Obecnie nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy. W kręgu jego zainteresowań pozostaje: historia regionu, literatura, architektura sakralna, metodyka nauczania.   

Jak sam autor pisze: „Bieździedzka świątynia będąca ponad 600-letnim świadkiem ludzkich losów wydaje się milczeć i jedynie przyglądać tym, którzy z różnych powodów do niej wchodzą. Te kamienne mury „widziały” już nie jeden chrzest, ślub czy pogrzeb i nadal gotowe są to czynić. Ważniejszym od murów jest Ten, dla którego one powstały. Wszechmogący Bóg, który uczynił otaczający nas świat natchnął także szereg osób, aby swoimi działaniami przyczynili się do wzniesienia tej świątyni, a także kolejne pokolenia tych, którzy przez wieki otaczali ją troską.”

„Ta książka jest swoistym przyglądnięciem się z bliska świątyni tak ważnej dla wielu. Niech zatem to przyglądanie się będzie inspiracją do zachwytu nad Pięknem…”.

W spotkaniu oprócz licznie przybyłych mieszkańców Bieździedzy, wziął udział Starosta Jasielski Pan Adam Pawluś, Członek Zarządu Powiatu Pan Grzegorz Pers, Zastępca Burmistrza Pan Adam Kmiecik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Pan Edward Zbylut, Sołtys wsi Bieździedza Pan Edward Lisowski, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Bieździedzy Ksiądz Władysław Depa, Ksiądz Wikary Jakub Lorenc oraz Siostry Zakonne.  

Wieczór Autorski uświetnił zespół śpiewaczo-obrzędowy „Pogórzanie” z Bieździedzy.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach Pani Ewa Piekarska składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji spotkania.    

 

Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33465
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33466
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33467
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33468
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33469
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33470
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33471
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33472
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33473
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33474
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33475
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33476
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33477
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33478
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33479
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33480
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33481
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33482
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33483
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33484
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33485
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33486
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33487
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33488
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33489
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33490
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33491
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33492
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33493
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33494
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33495
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33496
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33497
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33498
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33499
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33500
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33501
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33502
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33503
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33504
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33505
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33506
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33507
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33508
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33509
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33510
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33511
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33512
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33513
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33514
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33515
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33516
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33517
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33518
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33519
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33520
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33521
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33522
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33523
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33524
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33525
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33526
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33527
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33528
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33529
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33530
Wieczór Autorski Pana Mateusza Lechwar - Zdjęcie #33531

Plakat

Partnerzy: