« powrót

Wydarzenia kulturalne

W niedzielny wieczór 11 sierpnia w Domu Ludowym w Bieździedzy odbyło się spotkanie promocyjne książki „Architektura i  sztuka kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bieździedzy”.

Autorem jest Mateusz Lechwar, (ur. 1991) do szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczał w rodzinnej miejscowości Bieździedza. W roku 2010 ukończył naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Studia magisterskie z teologii zakończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. W roku 2019 uzyskał stopień licencjatu kanonicznego z dziedziny historii Kościoła i przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Teologii KUL. Autor kilku artykułów o tematyce historycznej związanej z dziejami bieździedzkiej parafii. W latach 2017-2018 nauczyciel i wychowawca w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Krakowie oraz II Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Obecnie nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy. W kręgu jego zainteresowań pozostaje: historia regionu, literatura, architektura sakralna, metodyka nauczania.   

Jak sam autor pisze: „Bieździedzka świątynia będąca ponad 600-letnim świadkiem ludzkich losów wydaje się milczeć i jedynie przyglądać tym, którzy z różnych powodów do niej wchodzą. Te kamienne mury „widziały” już nie jeden chrzest, ślub czy pogrzeb i nadal gotowe są to czynić. Ważniejszym od murów jest Ten, dla którego one powstały. Wszechmogący Bóg, który uczynił otaczający nas świat natchnął także szereg osób, aby swoimi działaniami przyczynili się do wzniesienia tej świątyni, a także kolejne pokolenia tych, którzy przez wieki otaczali ją troską.”

„Ta książka jest swoistym przyglądnięciem się z bliska świątyni tak ważnej dla wielu. Niech zatem to przyglądanie się będzie inspiracją do zachwytu nad Pięknem…”.

W spotkaniu oprócz licznie przybyłych mieszkańców Bieździedzy, wziął udział Starosta Jasielski Pan Adam Pawluś, Członek Zarządu Powiatu Pan Grzegorz Pers, Zastępca Burmistrza Pan Adam Kmiecik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Pan Edward Zbylut, Sołtys wsi Bieździedza Pan Edward Lisowski, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Bieździedzy Ksiądz Władysław Depa, Ksiądz Wikary Jakub Lorenc oraz Siostry Zakonne.  

Wieczór Autorski uświetnił zespół śpiewaczo-obrzędowy „Pogórzanie” z Bieździedzy.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach Pani Ewa Piekarska składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji spotkania.    

 

Partnerzy