VIII Ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych TURKI 2011r.

VIII Ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych  TURKI 2011r. - Zdjęcie #5345

        Dnia 15.05.2011r. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach zorganizował wyjazd do Wielopola Skrzyńskiego na VIII Ogólnopolską Paradę Straży Wielkanocnych "TURKI  2011” przygotowaną przez  Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie, Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku, Ochotniczą Straż Pożarną, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Ropczycach, pod honorowym patronatem Wiceministra Skarbu Państwa Jana Burego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapyty.

        Uroczystość rozpoczęła się przemarszem z miejsc zbiórkowych na Rynek  Miasta, gdzie została odprawiona Msza Św. koncelebrowana przez Biskupa diecezji rzeszowskiej Kazimierza Górnego.

        Po zakończeniu Mszy św. nastąpił przemarsz Straży Grobowych na Stadion GOKiW, gdzie nastąpiła uroczysta prezentacja musztry oddziałów. Wśród kilkudziesięciu reprezentacji Straży znalazł się Oddział Kosynierów z Bieździedzy, który reprezentował gminę Kołaczyce.

         Biskup Kazimierz Górny w słowach podsumowania  dziękując wszystkim Oddziałom  za przybycie i udział oraz kultywowanie tradycji zwrócił się  osobiście do Oddziału Kosynierów z Bieździedzy, zapraszając ich do wzięcia udziału w uroczystościach XX Rocznicy Wizyty Błogosławionego Jana Pawła II w Rzeszowie która odbędzie się 02.06.2010r.

 

Galeria                        Filmy

Partnerzy: