« powrót

Wydarzenia kulturalne

      Tradycyjnie jak co roku  w Kołaczycach obchodzono Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja  Uroczystości  rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym p.w. Św. Anny w Kołaczycach, celebrowaną przez proboszcza parafii Ks. Prałata Jana Sabata i ks. Władysława Depę  proboszcza parafii p.w. Św. Trójcy w Bieździedzy .
Dziś, w podwójne święto Matki Bożej Królowej Polski oraz Święto Konstytucji 3 Maja także chcemy Bogu dziękować za wszystko, co dzięki Jego łasce i naszej pracy jest dobrem naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce. Silna wiara dodawała sił do walki o wolność i wbrew wielu przeciwnością doprowadziła do uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która była pierwszym takim dokumentem w Europie, a drugim po Stanach Zjednoczonych na świecie - Stanowiła podwalinę pod budowę demokratycznego państwa i gwarantowała obywatelom wszystkich stanów równość wobec prawa -powiedział podczas homilii ks. Jan Sabat

      Po Mszy Św. przedstawiciele samorządu gminy na czele z  Burmistrz Kołaczyc Panią Małgorzatą Salacha wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Kołaczycach Panem Kazimierzem Iwanickim i Panem Edwardem Zbylutem. W imieniu Posła na Sejm RP Pana Bogdana Rzońcy kwiaty złożyli przedstawiciele PIS . Wiązanki kwiatów złożyły również delegacje  Stowarzyszenia Miłośników Kołaczyc, Koła Gminnego PSL, Koła Gminnego PIS , przedstawiciel Zarządu Miasta Kołaczyce Pan Franciszek Bernal i  Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bieździedzkiej.
Tradycyjnie w uroczystościach wzięli  udział radni, sołtysi, dyrektorzy szkół i placówek gminnych,  poczty sztandarowe szkół i OSP z terenu gminy, oddział Kosynierów z Bieździedzy, Reprezentacyjna Kompania Honorowa Straży Pożarnej z Kołaczyc oraz 307 Kołaczycka Grunwaldzka Drużyna Harcerska Wilki im. Andrzeja Małkowskiego, oraz licznie przybyli mieszkańcy
      Na sali bankietowej GOK odbył się  patriotyczny montaż słowno- muzyczny przygotowany przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach . Młodzi artyści przypomnieli że, Konstytucja ta  regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.  3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego.
      Pani Burmistrz Małgorzata Salacha przywitała wszystkich przybyłych  gości i mieszkańców oraz podziękowała za przygotowanie uroczystości. Podziękowała również Radnym Rady Miejskiej za przegłosowanie podczas ostatniej sesji wniosku na rewitalizację budynku w którym mieści się Izba Muzealna.
Pani Burmistrz  przypomniała, że Konstytucja w miejsce wolnej elekcji wprowadzała w Polsce ustrój dziedzicznej monarchii konstytucyjnej. Religii katolickiej przyznawała pozycję uprzywilejowaną, zapewniając tolerancję dla innych wyznań. Przyjęła trójpodział władzy na: prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zachowywała też stanową strukturę społeczeństwa, otwierając jednocześnie perspektywy dalszych przekształceń ustroju.
      Organizatorzy dziękują  społeczności uczniowskiej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach. Pani Anecie Burek, Dorocie Maciejowskiej-Buda, Edycie Rączka, panu Robertowi Nowińskiemu i Marcinowi Krupie za przygotowanie młodzieży do występów. Dziękujemy  również wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w uroczystościach.

Plakat

Partnerzy