Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!!

Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36853

Następna wakacyjna środa z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kołaczycach już za nami. Dzisiaj bawiliśmy się z dziećmi w Bieździedzy razem z Firmą HECA oraz ZIQA. Dopisała nam piękna pogoda, dzieci wybawione i zadowolone. Cieszymy się, że mogliśmy razem z Wami spędzić czas. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Składamy wielkie podziękowania Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bieździedzy Wiesławowi Jedziniakowi za  udostępnienie terenu Szkoły oraz strażakom z Bieździedzy.

Zajęcia odbyły się w oparciu o zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz z zachowaniem wszelkich zaleceń i zakazach zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) .

Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36854
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36855
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36856
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36857
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36858
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36859
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36860
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36861
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36862
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36863
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36864
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36865
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36866
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36867
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36868
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36869
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36870
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36871
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36872
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36873
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36874
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36875
Środa z GOK Kołaczyce w Bieździedzy!!! - Zdjęcie #36876

Plakat

Partnerzy: