Spotkanie z Seniorami w Lublicy

      Po raz pierwszy w Lublicy odbyło się spotkanie z Seniorami tej miejscowości w ramach Roku Seniora i miało charakter  wieczorku kulturalno- integracyjnego. Organizatorem tej miłej uroczystości była Burmistrz Małgorzata Salacha i Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach.

      Witając wszystkich zebranych Pani Burmistrz podziękowała za pomoc w przygotowaniach  radnej z Lublicy Pani Teresie Czernickiej i Panu sołtysowi  Wiesławowi Tutro. Jednocześnie zachęcała wszystkich  zebranych do założenia wiejskiego klubu seniora. Przypomniała że rok 2015 obchodzony jest jako  Rok Seniora i w założeniach ma  kształtować społeczne postrzeganie osób starszych.  Pani Burmistrz zobowiązała się jako gospodarz gminy, że będzie podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnie godnego życia osobom starszym. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, a także ułatwienie dostępu do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną . Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60 roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.-powiedziała Pani Burmistrz

      Po tak miłym wstępie wszystkim zebranym umilała  czas Kapela „Tercet czyli Kwartet” z Niebylca. Seniorzy jednogłośnie stwierdzili, że spotkanie było bardzo udane i będą  je kontynuować w przyszłości.  

Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16267
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16268
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16269
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16270
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16271
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16272
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16273
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16274
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16275
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16276
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16277
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16278
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16279
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16280
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16281
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16282
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16283
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16284
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16285
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16286
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16287
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16288
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16289
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16290
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16291
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16292
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16293
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16294
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16295
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16296
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16297
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16298
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16299
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16300
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16301
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16302
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16303
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16304
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16305
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16306
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16307
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16308
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16309
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16310
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16311
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16312
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16313
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16314
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16315
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16316
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16317
Spotkanie z Seniorami w Lublicy - Zdjęcie #16318

Partnerzy: