« powrót

Wydarzenia kulturalne

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.” Te słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II  podczas pierwszej Pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 roku stały się motywem przewodnim modlitewnego spotkania chórów w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz w Gminie Brzyska koło Jasła w słoneczną niedzielę 12 maja 2019 roku.

Swą żarliwą modlitwą Jan Paweł II chciał zaskarbić u Boga dar pokoju dla Polski, Europy, świata, dar odnowy, miłości i pojednania. Słowa te są nadal żywe i aktualne.

 Z rozrzewnieniem wspominamy tamten czas, pełen wiary, otuchy i nadziei. I choć minęło 40 lat od tamtych chwil, pozostają one nadal w naszej pamięci, budząc refleksje ponadczasowej natury, zachęcając do poszukiwania sposobów wypełnienia tego duchowego testamentu Świętego Jana Pawła II.

Spotkania chórów na Liwoczu mają już swoją szesnastoletnią tradycję. Wszystko zaczęło się w 2004 roku, kiedy to za sprawą Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej i  Proboszcza Parafii pw. Świętej Katarzyny w Gogołowie Ks. Prałata Emila Midury został zorganizowany pierwszy Przegląd Pieśni Wielkanocnych „Surrexit Christus Alleluja”. Potem jeden z Przeglądów odbył się w kościele pw. Świętej Magdaleny w Brzyskach, by znowu powrócić do kościoła pw. Świętej Katarzyny i Matki Bożej Śnieżnej w Gogołowie. Dzięki życzliwej pomocy Ks. Kanonika Gerarda Stanuli, od 2012 roku Przegląd zadomowił się w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz, poszerzając swoją formułę, obok pieśni wielkanocnych, o pieśni maryjne.    

  Tak też było i podczas ostatniego spotkania chórów na Liwoczu, w którym wzięło udział

7 chórów:

-„Zorza” z Kołaczyc pod dyr. Moniki Twarduś,

-„Missionis” ze Skołyszyna pod dyr. Lucyny Antas,

-„Echo” z Wiśniowej pod dyr. Jana Augustyna,

-„Cecylianum” z Osobnicy pod dyr. Agaty Delikat,

-„Sancta Familia” z Rzeszowa pod dyr. Andrzeja Szypuła,

-„Echo” z Jasła  

- Chór Rolników im. Stanisława Świerada z Wielopola Skrzyńskiego pod dyr. Piotra Larysza.

Każdy z chórów przedstawił dwie pieśni: wielkanocną i maryjną, a na koniec połączone chóry zaśpiewały pieśni: „Królowo Pokoju” i „Alleluja biją dzwony”.

Koncert chórów poprzedziła Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jan Rydzik, były proboszcz z Odrzykonia, rezydent senior w Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Boguchwale. Towarzyszył mu przy Chrystusowym Ołtarzu  budowniczy i opiekun Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Liwoczu Ks. Kanonik Gerard Stanula, który przekazał słowa pozdrowień do uczestników Przeglądu od nieobecnego z powodu choroby Ks. Prałata Emila Midury.

Uroczy, pełen modlitewnego nastroju zakątek na Górze Liwocz przyciąga coraz więcej wiernych, turystów, artystów, szukających ciszy, pokoju, natchnienia. A radosne pieśni do Matki Bożej i Jej Syna Jezusa Chrystusa płyną z Liwocza prosto do nieba.

Królowo Pokoju, módl się za nami!

Plakat

Partnerzy