« powrót

Wydarzenia kulturalne

W dniu 30 września 2020 roku odbyło się podsumowanie projektu „Remont sali w  Domu Ludowym w Nawsiu Kołaczyckim – remont kuchni i sanitariatów”.

W ramach podsumowania Koło Gospodyń Wiejskich w Nawsiu Kołaczyckim zorganizowało spotkanie z Panią Elżbietą Wnuk, przedstawicielką firmy Cookpad, która zajmuje się prowadzeniem strony i aplikacji umożliwiającej dzielenie się przepisami kulinarnymi z innymi użytkownikami strony i aplikacji oraz przeglądaniem przepisów innych użytkowników.

Remont trwał od 08.07.2020 r. do 18.09.2020 r. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach. Wartość zadania wyniosła 26 445,00 zł. Na zadanie pozyskano środki z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w kwocie 10 000,00 zł. Pozostałą kwotę (16 445,00 zł) stanowiły środki własne Gminy Kołaczyce.

„Remont sali w Domu Ludowym w Nawsiu Kołaczyckim – remont kuchni i sanitariatów” obejmował:

- roboty demontażowe istniejących okładzin, ściennych z płytek i boazerii,

- wykonanie nowych okładzin z płyt g-k oraz płytek ściennych i posadzkowych,

- wykonanie sufitów podwieszanych i elementów stolarki drzwiowej,

- roboty malarskie oraz montaż osprzętu elektrycznego i wod-kan.

            Zgodnie z założeniami projektu mieszkańcy Nawsia Kołaczyckiego w ramach zadania przepracowali 25 godzin przy robotach porządkowych po zakończeniu robót budawlano-montażowych. Plakat dotyczący wydarzenia promocyjnego, wykonała młodzież z klubu w Nawsiu Kołaczyckim. 

 


 

Plakat

Partnerzy