Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37583

    Organizatorem wystawy jest Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Jaśle oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach . Miejsce wystawy Muzeum w Kołaczycach.

    Wystawa, którą prezentujemy jest wspomnienie bohaterów, którzy poświęcili wszystko dla idei wolnej i niepodległej Ojczyzny, przypomnieniem dla młodzieży tragicznego fragmentu naszej historii i wywołanie chwili zadumy nad tragicznymi losami rozstrzelanych i straconych, skazanych na wywózki na Sybir patriotów dla których umiłowanie Ojczyzny było dobrem największym.

     Na wystawie zaprezentowano medale z kolekcji Piotra Nowińskiego, oraz kopie ryngrafów ze zbiorów Zbigniewa Pięty.

Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37584
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37585
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37589
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37591
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37592
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37593
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37594
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37595
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37596
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37597
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37598
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37599
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37600
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37601
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37602
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37603
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37604
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37605
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37606
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37607
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37608
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37609
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37610
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37611
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37612
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37613
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37614
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37615
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37616
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37617
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37618
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37619
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37620
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37621
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37622
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37623
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37624
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37625
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37626
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37627
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37628
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37629
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37630
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37631
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37632
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37633
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37634
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37635
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37636
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37637
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37638
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37639
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37640
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37641
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37642
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37643
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37644
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37645
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37646
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37647
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37648
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37649
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37650
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37651
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37652
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37653
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37654
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37655
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37656
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37657
Otwarcie wystawy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. - Zdjęcie #37658

Plakat

Partnerzy: