« powrót

Wydarzenia kulturalne

    Uroczystości 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Kołaczyce rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. Prałat Jan Sabat. W Mszy Świętej  uczestniczyły Poczty Sztandarowe Szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy, Ogniowa Kompania Honorowa z Kołaczyc, Harcerze z 307 Grunwaldzkiej Drużyny Harcerskiej ‘’WILKI’’, Kosynierzy z Bieździedzy, delegacje władz gminnych oraz mieszkańcy miasta i gminy.

    Po Mszy Świętej uczestnicy przemaszerowali na płytę Rynku gdzie uroczyście wciągnięto Flagę Państwową  na maszt i odśpiewano Hymn Państwowy. Wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny złożyły delegację:

- Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca

- Posłanka na Sejm RP Joanna Frydrych

- Delegacja Urzędu Miasta na czele z Panem Burmistrzem Stanisławem Żygłowiczem

- Delegacja Rady Miejskiej z Przewodniczącym Edwardem Zbylutem wraz z Radnymi

- Delegacja WKU Jasło z ppłk. Andrzejem Nyklem

- Delegacja Zarządu PSL z Gminy Kołaczyce

- Delegacja Komitetu Terenowego PiS Gminy Kołaczyce

- Delegacja Nadleśnictwa Kołaczyce z Nadleśniczym Arturem Paczkowskim

- Delegacja Posterunku Policji w Kołaczycach z Kierownikiem asp. Mieczysławem Wójcik  

- Delegacja Zarządu Oddziału ZOSP RP

- Delegacja Stowarzyszenia Miłośników Kołaczyc

    Dowódca Ogniowej Kompani Honorowej przegrupował pododdziały pod Pomnik Matki Boskiej gdzie kwiaty złożyli:

- Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca

- Delegacja Urzędu Miasta na czele z Panem Burmistrzem Stanisławem Żygłowiczem

- Delegacja Rady Miejskiej z Przewodniczącym Edwardem Zbylutem wraz z Radnymi

- Delegacja Zarządu Miasta Kołaczyce z Przewodniczącym Franciszkiem Bernalem

- Delegacja Klubu Sportowego „Ostoja Kołaczyce”

    Po uroczystościach odbywających się na Rynku w Kołaczycach, uczestnicy udali się na Salę Bankietową na uroczystą akademię, którą przygotowały dzieci i młodzież oraz nauczyciele z ZSS w Krajowicach. Akademię rozpoczęły przemówienia Posła na Sejm RP Bogdana Rzońcy, który w kilku zdaniach mówił jak ważną rzeczą jest kultywowanie i obchodzenie uroczystości 3 Maja w szczególności przez tak licznie zgromadzoną młodzież. Burmistrz Kołaczyc Stanisław Żygłowicz, w swoim wystąpieniu przedstawił genezę powstania Konstytucji 3 Maja i w kilku słowach podsumował to wielkie wydarzenie i podziękował wszystkim biorącym udział w obchodach.

    Akademia rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Roty przez młodych artystów i zgromadzonych gości. Barwne kolorowe występy były przerywane burzliwymi oklaskami. Cała akademia jak i treści w niej zawarte wywarły ogromne wrażenie na widowni.

    Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach dziękuje wszystkim gościom oraz mieszkańcom za liczne przybycie i czynny udział w uroczystościach. Szczególne podziękowania składają Dyrekcji Zespołu Szkół Społecznych w Krajowicach prowadzącym: pani Agnieszce Nowak, Marioli Nowak, Joannie Myśliwiec, Elżbiecie Fryc oraz dzieciom i młodzieży z ZSS w Krajowicach, jak również wszystkim, którzy w jaki kol wiek sposób pomogli w sprawnym przebiegu uroczystości.

 

Waldemar Piórek

Partnerzy