"Na swojską nutę"

            Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach w dniu 03.03.2019 roku zorganizował wyjazd Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego Pogórzanie z Bieździedzy na Koncert w Jasielskim Domu Kultury w Jaśle pt. „Na swojską nutę”.

            Na scenie Jasielskiego Domu Kultury wystąpiły zespoły:

- Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Bieździedzy „Pogórzanie” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczycach,

- Zespół Ludowy „Potakowianki”,

- Zespół „Magurzanki” z Nowego Żmigrodu,

- Zespół „Lisowianki” z Lisowa,

- Zespół śpiewaczy „Dworzanie” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu,

- Kapela „Trzcinicoki”,

- Zespół Ludowy „Liwoczanie” działający przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzyskach.

            Każda z występujących grup zaprezentowała od 5 – 10 utworów. Występy bardzo spodobały się licznie zgromadzonej publiczności, która nagrodziła występujących gromkimi oklaskami.   

Plakat

Partnerzy: