Konferencja „Chrońmy pszczoły”

      Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej  w Kołaczycach miała okazję poszerzyć swoje zainteresowania o wiedzę dotyczącą pszczelarstwa.

      W ramach projektu ”Jaka pszczoła taki miód” realizowanego przez Pogórzański Związek Pszczelarzy z Jasła i projektu „Miody łączą narody” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach, we wtorek 23 kwietnia odbyła się pierwsza z cyklu konferencja  mająca na celu zainteresowanie młodzieży tematyką pszczelarstwa. Projekty współfinansowane są z Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego w ramach projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”.

      Konferencję poprowadziłmgr Marian Sobel, założyciel  Pogórzańskiego Związku Pszczelarzy w Jaśle, aktualnie przewodniczący komisji rewizyjnej  związku, wieloletni wykładowca przedmiotów zawodowych na kursach kwalifikacyjnych dla pszczelarzy,  przewodniczący  Państwowej Komisji Egzaminacyjnej oraz biegły sądowy z zakresu pszczelarstwa przy sądzie okręgowym w Krośnie.

      Podczas konferencji poruszone zostały tematy dotyczące pszczoły  miodnej jako  fenomenu przyrody oraz  rola pszczół w procesie produkcji żywności. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji i obejrzała prezentację multimedialną.Dyrektor szkoły,  mgr Antoni Salacha, jako członek Stowarzyszenia zachęcił do częstego i prawidłowego spożywania miodu jako naturalnego probiotyku.

      Obydwa projekty  współfinansowane są przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Konferencja „Chrońmy pszczoły” - Zdjęcie #10542
Konferencja „Chrońmy pszczoły” - Zdjęcie #10543
Konferencja „Chrońmy pszczoły” - Zdjęcie #10544
Konferencja „Chrońmy pszczoły” - Zdjęcie #10545
Konferencja „Chrońmy pszczoły” - Zdjęcie #10546
Konferencja „Chrońmy pszczoły” - Zdjęcie #10547
Konferencja „Chrońmy pszczoły” - Zdjęcie #10548
Konferencja „Chrońmy pszczoły” - Zdjęcie #10549
Konferencja „Chrońmy pszczoły” - Zdjęcie #10550
Konferencja „Chrońmy pszczoły” - Zdjęcie #10551
Konferencja „Chrońmy pszczoły” - Zdjęcie #10552

Partnerzy: