« powrót

Wydarzenia kulturalne

Naród,   który   przestaje   śpiewać,

  przestaje   istnieć    

                                     OskarKolberg

 10 listopada 2018 roku po raz trzeci  w  Szkole Podstawowej w Kołaczycach odbył się koncert „Z pieśnią przez dzieje Polski”. W tym roku  współorganizatorem uroczystości był Gminny Ośrodek Kultury z Kołaczyc. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pani Burmistrz –Małgorzata Salacha, Pan Jerzy Sypień- wiceburmistrz Kołaczyc, Radni Gminy Kołaczyce obecnej kadencji i nowo wybrani, kierownicy jednostek organizacyjnych , przedstawiciele rady Rodziców oraz Nauczyciele, Uczniowie i mieszkańcy Gminy Kołaczyce. 

   Koncert rozpoczęła pani dyrektor Małgorzata Skicka. Następnie pan Jerzy Woźniak witał przedstawicieli władz naszej gminy oraz zaproszonych gości. Później pani Ewa Piekarska- dyrektor GOK - przedstawiła wyniki konkursu „Kartka dla Niepodległej”. O wręczenie nagród poproszono Panią Burmistrz – Małgorzatę Salacha.

Po  części oficjalnej rozpoczął się koncert. Pierwszą i najważniejszą pieśnią tego wieczoru był hymn, który zaśpiewali wszyscy zebrani. Później prezentowali się :

- przedszkolaki z  Gminnego Przedszkola z Kołaczyc - zatańczyły „Krakowiaka” oraz wykonały piosenkę „Co to jest niepodległość”;

 -przedstawiciele Zespołu Szkół Społecznych z Sieklówki- Karolina Matyasz oraz Mikołaj Musiał- zaśpiewali balladę „Obudź się Polsko” oraz piosenkę „Niepodległa, niepokorna”,

-uczniowie Zespołu Szkół Społecznych z Sowiny przedstawili 2 utwory -”11 listopada”  oraz „Piosenkę młodego patrioty” ,

-uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej z Bieździedzy zaśpiewali „Ciężkie życie legionera” oraz  „Nie po to Bóg nam Polskę wrócił”

-szkolny chór „Fraza” wykonał utwory „Deszcz jesienny”, „Na Wawel, na Wawel” oraz towarzyszył solistce  Annie Witalis, która zaśpiewała  piosenkę „Póki Polska żyje w nas” ,

-Chór „Zorza” – przedstawił piosenki  „Wojenko, wojenko” oraz „Polskie kwiaty”

-Harcerski Zespół „Wataha” zaprezentował utwór „Miasto 44” oraz „Major Ponury”

-Zespół Śpiewaczo- Obrzędowy ”Pogórzanie” z Bieździedzy wykonał piosenki ”Leć  Orle biały” oraz „Ojczyzno moja”,

-przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego z Kołaczyc  zaśpiewali „Dokąd idziesz, Polsko?” oraz „Powrócisz tu”

- Sylwia Samborska- uczennica kl.III zaśpiewała piosenkę „Mury”.


Ideą koncertu  było przypomnienie  pieśni i piosenek , które śpiewano niegdyś w polskich domach. Pieśni, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych.Dodawały żołnierzom   odwagi przed   walką,   wychowywały młodzież, a w bliższych nam czasach komunistycznych stanowiły oręż w walce z cenzurą i propagandą.

Mamy nadzieję, że ich rola w przyszłości ograniczy się tylko do nauki miłości ojczyzny oraz świadectwa bohaterstwa naszych rodaków. Na zakończenie głos zabrała  pani Dyrektor Małgorzata Skicka, która podziękowała wszystkim zebranym , a następnie Pani Burmistrz Małgorzata Salacha podziękowała  za zorganizowanie koncertu i zaprosiła przybyłych na  uroczystość, która miały się odbyć  następnego dnia na kołaczyckim rynku.

Po koncercie delegacja mieszkańców Kołaczyc, harcerze i Pani Burmistrz złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Obeliskiem Katyńskim i pod tablicą pamiątkową na cmentarnej kaplicy. W ten sposób oddano hołd poległym za wolność naszej Ojczyzny.

Plakat

Partnerzy