IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria

 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #38988

Wśród tylu dróg poprowadź serce me. Prowadź je tam, gdzie radość wieczna jest...

To słowa, które aż trzykrotnie wybrzmiały podczas IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria, który odbył się 22 maja 2022 roku w kościele pw. Św. Stanisława BM w Sieklówce. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach we współpracy z Parafią w Sieklówce. Wzięło w nim udział aż czternastu wykonawców, wśród których byli soliści, zespoły kameralne, schole oraz chóry. We wszystkich grupach talenty muzyczne zaprezentowało około 80 osób. Przegląd poprowadzili: Aleksandra Cieślik oraz Łukasz Szerląg.

Licznie zgromadzeni wierni mieli okazję wysłuchać zarówno wszystkim dobrze znanych pieśni i piosenek religijnych, jak i utworów klasycznych poświęconych Matce Bożej. Jako solistki w przeglądzie wystąpiły: Marlena Szot z Kołaczyc, Maria Biernacka z Bieździedzy, Patrycja Buczyńska oraz Teresa Czernicka z Lublicy, Julia Rogaczewska z Sowiny oraz Aleksandra Cieślik z Sieklówki. Grupa uczennic Szkoły Podstawowej w Sowinie wykonały pieśń pt. Matko ma kocham Cię, zaś Schola Parafialna z Sieklówki sięgnęła po nieco zapomniane już maryjne pieśni ludowe, które niegdyś były wykonywane podczas nabożeństw majowych przy kapliczkach. Grupa koleżanek z Kołaczyc i Sowiny zainspirowała wszystkich do wspólnego zanucenia utworów Bywają chwile oraz Wśród tylu dróg, następnie zaś wokalno-instrumentalne trio z Sowiny zaprezentowało pieśń Pozdrawiam Ciebie Matko w autorskiej aranżacji na gitary. Działająca przy Parafii w Lublicy Schola Nutki, pod kierownictwem Pani Teresy Czernickiej, zaśpiewała pieśni Śpiewajmy dziś oraz Zapada zmrok. Kołaczyce reprezentował prowadzony przez Pana Wiesława Jedziniaka Chór Zorza, który zaśpiewał dwie pieśni: O wszechpotężna Pani Świata oraz Fatimska Pani. Kolejnym wykonawcą z Sieklówki była Grupa Chwalmy Pana, w wykonaniu której mogliśmy usłyszeć dwie pieśni chwalące Maryję jako Niepokalaną. Jako ostatni wystąpił Chór Laurenti z Warzyc pod batutą Pana Mateusza Gałuszki. W wykonaniu Laurenti zabrzmiało Ave MariaFrancesco Lorenzo Lucianiego oraz Salve Regina autorstwaBruno Vlahek’a. Wykonawcy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy, zaś na ręce Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach – Agnieszki Żygłowicz oraz Proboszcza Parafii w Sieklówce - ks. kan. Romana Czenczka reprezentantki Scholi z Sieklówki przekazały wizerunki Św. Michała Archanioła. W imieniu organizatorów głos zabrał gospodarz miejsca – ks. kan. Roman Czenczek, który przypomniał ideę przeglądu oraz wyraził nadzieję na to, że niniejsze spotkanie przyniesie dobre owoce w życiu wykonawców oraz słuchaczy. Na zakończenie ks. Proboszcz udzielił wszystkim błogosławieństwa, po którym zabrzmiała pieśń Chwalcie łąki umajone w wykonaniu wszystkich zgromadzonych. Po zakończeniu oficjalnej części uczestnicy przeglądu udali się do Domu Ludowego na poczęstunek. Była to dobra okazja ku temu, by w życzliwych rozmowach podzielić się radością, którą daje muzyka oraz wymienić doświadczenia. Nie zabrakło także niespodzianki muzycznej. Z inicjatywy Pani Teresy Czernickiej połączone siły zespołów wykonały spontanicznie piosenkę Wiele lat, dedykując ją organizatorom oraz wszystkim zebranym.

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach dziękuje wszystkim artystom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i ubogacili pięknym śpiewem. Szczególne podziękowanie za udostępnienie kościoła oraz pełną życzliwości współpracę kierujemy do Proboszcza Parafii w Sieklówce - ks. kan. Romana Czenczka. Dziękujemy także Panu Marcinowi Janikowi, który ufundował ciasto dla wszystkich wykonawców. Mamy nadzieję, że Regionalny Przegląd Pieśni Maryjnej Ave Maria będzie miał swoją kontynuację w kolejnych latach oraz że ponownie będziemy mogli się spotkać w równie licznym gronie, aby uwielbiać Maryję, aby rozszerzać Jej kult tak, by była jeszcze bardziej znana i kochana.

Aleksandra Cieślik

 


 

 

 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #38989
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #38990
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #38991
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #38992
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #38993
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #38994
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #38995
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #38996
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #38997
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #38998
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #38999
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39000
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39001
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39002
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39003
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39004
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39005
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39006
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39007
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39008
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39009
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39010
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39011
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39012
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39013
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39014
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39015
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39016
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39017
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39018
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39019
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39020
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39021
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39022
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39023
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39024
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39025
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39026
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39027
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39028
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39029
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39030
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39031
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39032
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39033
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39034
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39035
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39036
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39037
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39038
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39039
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39040
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39041
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39042
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39043
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39044
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39045
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39046
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39047
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39048
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39049
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39050
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39051
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39052
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39053
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39054
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39055
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39056
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39057
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39058
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39059
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39060
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39061
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39062
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39063
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39064
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39065
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39066
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39067
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39068
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39069
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39070
 IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Maryjnej Ave Maria - Zdjęcie #39071

Partnerzy: