II Przegląd Pieśni Patriotycznych

Płomień rozgryzie malowane dzieje,

Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,

Pieśń ujdzie cało.

 

Dnia 26 listopada 2017 roku po raz kolejny w Kołaczycach odbył się koncert   „Z pieśnią przez dzieje Polski”. W tym roku współorganizatorami uroczystości byli : Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Kołaczycach oraz Drużyna Harcerska „Wilki”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pani Burmistrz –Małgorzata Salacha,     ks. prałat Jan Sabat-proboszcz Parafii pw. Świętej Anny w Kołaczycach,   Pan Jerzy Sypień- wiceburmistrz Kołaczyc, Przewodniczący Rady Miejskiej -  Pan Stanisław Dunaj, Radni Gminy Kołaczyce, Kierownicy jednostek samorządowych , Rada Rodziców przy PSP w Kołaczycach oraz Nauczyciele i Uczniowie.  

W koncercie wzięli  udział:  Chór „Zorza”, który zaprezentował pieśń „Marsz Polonia” oraz piosenki „Pierwsza Kadrowa” i „O mój rozmarynie”;  Zespół Śpiewaczo- Obrzędowy „Pogórzanie z Bieździedzy” w wykonaniu którego usłyszeliśmy piosenki „Jedzie , jedzie na Kasztance”, „Leć Orle biały”  i  „Ostatni mazur” ; Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej z Sowiny w składzie: Magdalena Lechwar, Angelika Piątkowska, Julia Rogaczewska, Dominik Jurkowski, Bartek Matysik, Adrian Reczek,  którzy  zaprezentowali utwory ”Serce w plecaku” oraz „Bo w piechocie fajnie jest”; Szkolny Chór „Fraza” zaśpiewał pieśń ”Boże , coś Polskę ”oraz piosenki „Jak długo w sercach naszych”  i „Pałacyk Michla ”;Harcerski zespół Wataha w składzie: Anna Czech, Monika Węgrzyn, Katarzyna  Węgrzyn, Anna Madejczyk, Sylwia Samborska, Emilia Kolbusz,  Kinga Korecka, Mariola Mamroł, Kamil Kucharczyk  i Kamil Kołeczek. W koncercie wzięli również uczniowie – soliści  szkoły w Kołaczycach : Kamila Krajewska, Sylwia Samborska , Anna Witalis , Patrycja Drzymalska , Karolina Rusztowiczoraz były uczeń –Paweł Hendzel.

W trakcie trwania koncertu na scenie wystąpili również recytatorzy, którzy przypomnieli pięknie wiersze mówiące o miłości do Naszej Ojczyzny.  

Ideą koncertu  było przypomnienie  pieśni i piosenek , które śpiewano niegdyś
w polskich domach. Pieśni, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych. Chcieliśmy poprzez to spotkanie zachęcić do kontynuowania tradycji wspólnego śpiewania w gronie rodzinnym
i towarzyskim,  narodowej, a także przybliżyć naszą historię i ułatwić jej zrozumienie. Mamy nadzieję , że  udało się to nam, ponieważ w trakcie trwania koncertu zgromadzeni Goście oraz przybyli Mieszkańcy Kołaczyc włączali się do wspólnego śpiewania, zarówno tych pieśni tradycyjnych, starszych jak i tych bardziej współczesnych.

Na zakończenie głos zabrała  pani Dyrektor Małgorzata Skicka, która podziękowała wszystkim zebranym  oraz zadeklarowała, że te spotkania na stałe zagoszczą w kalendarzu imprez szkolnych.

Pani Burmistrz Małgorzata Salacha podziękowała  za zorganizowanie przeglądu i krótko opowiedziała o uroczystościach, które planowane są w związku z  setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25405
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25406
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25407
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25408
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25409
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25410
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25411
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25412
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25413
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25414
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25415
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25416
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25417
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25418
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25419
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25420
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25421
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25422
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25423
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25424
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25425
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25426
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25427
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25428
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25429
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25430
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25431
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25432
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25433
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25434
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25435
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25436
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25437
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25438
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25439
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25440
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25441
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25442
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25443
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25444
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25445
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25446
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25447
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25448
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25449
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25450
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25451
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25452
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25453
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25454
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25455
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25456
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25457
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25458
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25459
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25460
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25461
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25462
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25463
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25464
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25465
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25466
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25467
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25468
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25469
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25470
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25471
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25472
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25473
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25474
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25475
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25476
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25477
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25478
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25479
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25480
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25481
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25482
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25483
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25484
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25485
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25486
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25487
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25488
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25489
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25490
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25491
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25492
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25493
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25494
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25495
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25496
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25497
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25498
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25499
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25500
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25501
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25502
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25503
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25504
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25505
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25506
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25507
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25508
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25509
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25510
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25511
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25512
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25513
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25514
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25515
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25516
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25517
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25518
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25519
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25520
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25521
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25522
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25523
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25524
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25525
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25526
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25527
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25528
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25529
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25530
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25531
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25532
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25533
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25534
II Przegląd Pieśni Patriotycznych - Zdjęcie #25535

Plakat

Partnerzy: