« powrót

Wydarzenia kulturalne

Płomień rozgryzie malowane dzieje,

Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,

Pieśń ujdzie cało.

 

Dnia 26 listopada 2017 roku po raz kolejny w Kołaczycach odbył się koncert   „Z pieśnią przez dzieje Polski”. W tym roku współorganizatorami uroczystości byli : Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Kołaczycach oraz Drużyna Harcerska „Wilki”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pani Burmistrz –Małgorzata Salacha,     ks. prałat Jan Sabat-proboszcz Parafii pw. Świętej Anny w Kołaczycach,   Pan Jerzy Sypień- wiceburmistrz Kołaczyc, Przewodniczący Rady Miejskiej -  Pan Stanisław Dunaj, Radni Gminy Kołaczyce, Kierownicy jednostek samorządowych , Rada Rodziców przy PSP w Kołaczycach oraz Nauczyciele i Uczniowie.  

W koncercie wzięli  udział:  Chór „Zorza”, który zaprezentował pieśń „Marsz Polonia” oraz piosenki „Pierwsza Kadrowa” i „O mój rozmarynie”;  Zespół Śpiewaczo- Obrzędowy „Pogórzanie z Bieździedzy” w wykonaniu którego usłyszeliśmy piosenki „Jedzie , jedzie na Kasztance”, „Leć Orle biały”  i  „Ostatni mazur” ; Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej z Sowiny w składzie: Magdalena Lechwar, Angelika Piątkowska, Julia Rogaczewska, Dominik Jurkowski, Bartek Matysik, Adrian Reczek,  którzy  zaprezentowali utwory ”Serce w plecaku” oraz „Bo w piechocie fajnie jest”; Szkolny Chór „Fraza” zaśpiewał pieśń ”Boże , coś Polskę ”oraz piosenki „Jak długo w sercach naszych”  i „Pałacyk Michla ”;Harcerski zespół Wataha w składzie: Anna Czech, Monika Węgrzyn, Katarzyna  Węgrzyn, Anna Madejczyk, Sylwia Samborska, Emilia Kolbusz,  Kinga Korecka, Mariola Mamroł, Kamil Kucharczyk  i Kamil Kołeczek. W koncercie wzięli również uczniowie – soliści  szkoły w Kołaczycach : Kamila Krajewska, Sylwia Samborska , Anna Witalis , Patrycja Drzymalska , Karolina Rusztowiczoraz były uczeń –Paweł Hendzel.

W trakcie trwania koncertu na scenie wystąpili również recytatorzy, którzy przypomnieli pięknie wiersze mówiące o miłości do Naszej Ojczyzny.  

Ideą koncertu  było przypomnienie  pieśni i piosenek , które śpiewano niegdyś
w polskich domach. Pieśni, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych. Chcieliśmy poprzez to spotkanie zachęcić do kontynuowania tradycji wspólnego śpiewania w gronie rodzinnym
i towarzyskim,  narodowej, a także przybliżyć naszą historię i ułatwić jej zrozumienie. Mamy nadzieję , że  udało się to nam, ponieważ w trakcie trwania koncertu zgromadzeni Goście oraz przybyli Mieszkańcy Kołaczyc włączali się do wspólnego śpiewania, zarówno tych pieśni tradycyjnych, starszych jak i tych bardziej współczesnych.

Na zakończenie głos zabrała  pani Dyrektor Małgorzata Skicka, która podziękowała wszystkim zebranym  oraz zadeklarowała, że te spotkania na stałe zagoszczą w kalendarzu imprez szkolnych.

Pani Burmistrz Małgorzata Salacha podziękowała  za zorganizowanie przeglądu i krótko opowiedziała o uroczystościach, które planowane są w związku z  setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Partnerzy