« powrót

Wydarzenia kulturalne

    W Kołaczycach odbyło się II Forum Ekonomii Społecznej. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie KOSYNIERZY z Bieździedzy i Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach. Zadanie zostało zrealizowane w ramach: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: "II Gminne Forum Organizacji Pozarządowych w Gminie Kołaczyce”.

    W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 16 stowarzyszeń z terenu Gminy Kołaczyce oraz zaproszeni goście – Burmistrz Kołaczyc Stanisław Żygłowicz, Radna Powiatowa Magdalena Stasiowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Edward Zbylut wraz z Radnymi, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego Mariusz Augustynek, Przewodniczący Gminnej Rady Pożytku Publicznego Jan Ochałek wraz z zastępcą Janiną Hendzel oraz Referent ds. promocji Katarzyna Lisowska.

    Forum miało na celu prezentację dorobku organizacji pozarządowych i wymianę doświadczeń, oraz wypracowanie modelu lepszego przepływu informacji pomiędzy stowarzyszeniami.

Na koniec Kapela POGÓRZANIE z Bieździedzy zaprezentowała swój program artystyczny.

Organizatorzy dziękują za pomoc Marcinowi Janikowi z Bieździedzy.    

Partnerzy