Dożynki Gminne w Sowinie

Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33833

Po raz pierwszy Dożynki Gminy Kołaczyce odbyły się w sołectwie Sowina.

Uroczystości rozpoczęły się  mszą św. dziękczynną, koncelebrowaną przez dziekana ks. Edwarda Pasionka w asyście ks. Adama Lechwara, ks. Jana Sabata, ks. Władysława Depę, ks. Jana Wojciechowskiego, ks. Romana Częczek oraz ks. Marka Płazińskiego. We mszy wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy Sowiny, delegacje dożynkowe z terenu całej gminy Kołaczyce i zaproszeni goście.

Oprawę muzyczną zapewnił Chór ZORZA z Kołaczyc działający przy Gminnym Ośrodku Kultury . Najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół Społecznych w Sowinie zaprezentowali się w tradycyjnym polonezie, który wprowadził wszystkich w dalsze uroczystości.

Następnie Zastępca Burmistrza Kołaczyc Pan Adam Kmiecik podziękował rolnikom za ich trud i ciężką pracę oraz przywitał zaproszonych gości. W dożynkach uczestniczyli m.in. :  Senator R.P. Alicja Zając, Poseł R.P. Adam Śnieżek,  Poseł R.P. Joanna Frydrych, Poseł R.P. Marek Rząsa, Posła do PE Bogdana Rzońcę reprezentował  asystent Mateusz Lechwar, Posła do Parlamentu R.P. Mieczysława Kasprzaka reprezentował asystent Pan Daniel Wójcik. Swoją obecnością zaszczycił nas również Starosta Jasielski Pan Adam Pawluś, Członek Zarządu Powiatu Pan Grzegorz Pers, Radna powiatowa Pani Magdalena Stasiowska, Wójt Gminy Jodłowa Pan Jan Janiga, Dyrektor ZUS w Jaśle Pani Krystyna Domaradzka. Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Andrzej Smyka, Przewodniczący Rady Miejskiej Kołaczyce wraz z Radnymi , Sołtysi z terenu Gminy Kołaczyce. W uroczystościach uczestniczyła delegacja z Iwanofrankowe – Mer Gminy Iwan Semeriak, Radny Michał Skiba, Prawnik Gminy Bogdan Kuleba oraz geodeta Gminny Iwan Pryszliak.

Piękny obrzęd ludowy zaprezentowało Stowarzyszenie SOWINIANKI z Sowiny. Starostowie Dożynek Pani Grażyna Kutyna i Pan Józef Frączek wręczyli chleb upieczony z tegorocznego zboża na ręce Burmistrza. Pan Burmistrz wraz z zaproszonymi gośćmi pokroili chleb, którym częstowali uczestników uroczystości.

Następnie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych przygotowanych przez poszczególne delegacje. Zebrani mogli podziwiać piękne wieńce  tradycyjnie wyplecione  z kłosów zbóż, owoców drzew i krzewów , nasion oraz kwiatów i ziół.

Po części oficjalnej w taneczne rytmy wieczornej części programu wprowadził nas SUSKI . Pomiędzy wykonaniem znanych przebojów artysta rozdawał swoją, najnowszą płytę. Gwiazdą wieczoru była Aleksandra Tocka wraz z zespołem, półfinalistka konkursu piosenki „The Voice of Poland”. Wieczorną zabawę ogrodową poprowadził zespół RIVIERA z Sowiny. Do późnych godzin nocnych tańczono i bawiono się podczas zabawy ogrodowej, przy największych przebojach tanecznych.

Organizatorem Dożynek był Burmistrz Kołaczyc, Sołtys i Rada Sołecka Sowiny, KGW Sowina, Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne „ Nasza Szkoła Wspólne Dobro” z Sowiny, oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach. Olbrzymi wkład pracy przy organizacji uroczystości dożynkowych mieli druhowie z OSP Sowina i mieszkańcy sołectwa.

Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33533
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33534
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33535
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33536
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33537
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33538
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33539
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33540
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33541
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33542
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33543
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33544
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33545
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33546
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33547
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33548
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33549
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33550
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33551
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33552
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33553
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33554
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33555
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33556
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33557
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33558
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33559
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33560
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33561
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33562
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33563
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33564
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33565
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33566
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33567
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33568
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33569
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33570
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33571
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33572
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33573
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33574
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33575
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33576
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33577
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33578
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33579
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33580
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33581
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33582
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33583
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33584
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33585
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33586
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33587
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33588
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33589
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33590
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33591
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33592
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33593
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33594
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33595
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33596
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33597
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33598
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33599
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33600
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33601
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33602
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33603
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33604
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33605
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33606
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33607
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33608
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33609
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33610
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33611
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33612
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33613
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33614
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33616
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33617
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33618
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33619
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33620
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33621
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33622
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33623
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33624
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33625
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33626
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33627
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33628
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33629
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33630
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33631
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33632
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33633
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33634
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33635
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33636
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33637
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33638
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33639
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33640
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33641
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33642
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33643
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33644
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33645
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33646
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33647
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33648
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33649
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33650
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33651
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33652
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33653
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33654
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33655
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33656
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33657
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33658
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33659
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33660
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33661
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33662
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33663
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33664
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33665
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33666
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33667
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33668
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33669
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33670
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33671
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33672
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33673
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33674
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33675
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33676
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33677
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33678
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33679
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33680
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33681
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33682
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33683
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33684
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33685
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33686
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33687
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33688
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33689
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33690
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33691
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33692
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33693
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33694
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33695
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33696
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33697
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33698
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33699
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33700
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33701
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33702
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33703
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33704
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33705
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33706
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33707
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33708
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33709
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33710
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33711
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33712
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33713
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33714
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33715
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33716
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33717
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33718
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33719
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33720
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33721
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33722
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33723
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33724
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33725
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33726
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33727
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33728
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33729
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33730
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33731
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33732
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33733
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33734
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33735
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33736
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33737
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33738
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33739
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33740
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33741
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33742
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33743
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33744
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33745
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33746
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33747
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33748
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33749
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33750
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33751
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33752
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33753
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33754
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33755
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33756
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33757
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33758
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33759
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33760
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33761
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33762
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33763
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33764
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33765
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33766
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33767
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33768
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33769
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33770
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33771
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33772
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33773
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33774
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33775
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33776
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33777
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33778
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33779
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33780
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33781
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33782
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33783
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33784
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33785
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33786
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33787
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33788
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33789
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33790
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33791
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33792
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33793
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33794
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33795
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33796
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33797
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33798
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33799
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33800
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33801
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33802
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33803
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33804
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33805
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33806
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33807
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33808
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33809
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33810
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33811
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33812
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33813
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33814
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33815
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33816
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33817
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33818
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33819
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33820
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33821
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33822
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33823
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33824
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33825
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33826
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33827
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33828
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33829
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33830
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33831
Dożynki Gminne w Sowinie - Zdjęcie #33832

Partnerzy: