« powrót

Wydarzenia kulturalne

Po raz pierwszy Dożynki Gminy Kołaczyce odbyły się w sołectwie Sowina.

Uroczystości rozpoczęły się  mszą św. dziękczynną, koncelebrowaną przez dziekana ks. Edwarda Pasionka w asyście ks. Adama Lechwara, ks. Jana Sabata, ks. Władysława Depę, ks. Jana Wojciechowskiego, ks. Romana Częczek oraz ks. Marka Płazińskiego. We mszy wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy Sowiny, delegacje dożynkowe z terenu całej gminy Kołaczyce i zaproszeni goście.

Oprawę muzyczną zapewnił Chór ZORZA z Kołaczyc działający przy Gminnym Ośrodku Kultury . Najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół Społecznych w Sowinie zaprezentowali się w tradycyjnym polonezie, który wprowadził wszystkich w dalsze uroczystości.

Następnie Zastępca Burmistrza Kołaczyc Pan Adam Kmiecik podziękował rolnikom za ich trud i ciężką pracę oraz przywitał zaproszonych gości. W dożynkach uczestniczyli m.in. :  Senator R.P. Alicja Zając, Poseł R.P. Adam Śnieżek,  Poseł R.P. Joanna Frydrych, Poseł R.P. Marek Rząsa, Posła do PE Bogdana Rzońcę reprezentował  asystent Mateusz Lechwar, Posła do Parlamentu R.P. Mieczysława Kasprzaka reprezentował asystent Pan Daniel Wójcik. Swoją obecnością zaszczycił nas również Starosta Jasielski Pan Adam Pawluś, Członek Zarządu Powiatu Pan Grzegorz Pers, Radna powiatowa Pani Magdalena Stasiowska, Wójt Gminy Jodłowa Pan Jan Janiga, Dyrektor ZUS w Jaśle Pani Krystyna Domaradzka. Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Andrzej Smyka, Przewodniczący Rady Miejskiej Kołaczyce wraz z Radnymi , Sołtysi z terenu Gminy Kołaczyce. W uroczystościach uczestniczyła delegacja z Iwanofrankowe – Mer Gminy Iwan Semeriak, Radny Michał Skiba, Prawnik Gminy Bogdan Kuleba oraz geodeta Gminny Iwan Pryszliak.

Piękny obrzęd ludowy zaprezentowało Stowarzyszenie SOWINIANKI z Sowiny. Starostowie Dożynek Pani Grażyna Kutyna i Pan Józef Frączek wręczyli chleb upieczony z tegorocznego zboża na ręce Burmistrza. Pan Burmistrz wraz z zaproszonymi gośćmi pokroili chleb, którym częstowali uczestników uroczystości.

Następnie odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych przygotowanych przez poszczególne delegacje. Zebrani mogli podziwiać piękne wieńce  tradycyjnie wyplecione  z kłosów zbóż, owoców drzew i krzewów , nasion oraz kwiatów i ziół.

Po części oficjalnej w taneczne rytmy wieczornej części programu wprowadził nas SUSKI . Pomiędzy wykonaniem znanych przebojów artysta rozdawał swoją, najnowszą płytę. Gwiazdą wieczoru była Aleksandra Tocka wraz z zespołem, półfinalistka konkursu piosenki „The Voice of Poland”. Wieczorną zabawę ogrodową poprowadził zespół RIVIERA z Sowiny. Do późnych godzin nocnych tańczono i bawiono się podczas zabawy ogrodowej, przy największych przebojach tanecznych.

Organizatorem Dożynek był Burmistrz Kołaczyc, Sołtys i Rada Sołecka Sowiny, KGW Sowina, Stowarzyszenie Edukacyjno - Regionalne „ Nasza Szkoła Wspólne Dobro” z Sowiny, oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach. Olbrzymi wkład pracy przy organizacji uroczystości dożynkowych mieli druhowie z OSP Sowina i mieszkańcy sołectwa.

Partnerzy