« powrót

Zespoły ludowe

Zespół ludowy „Pogórzanie” powstał w 2004r. i działał przy Kole Gospodyń Wiejskich w Bieździedzy. Od czerwca 2006r należy do stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi pod nazwą zespół śpiewaczo-obrzędowy „ Pogórzanie z Bieździedzy”. Jest to 18-osobowa grupa pań i panów, którzy lubią śpiewać, tańczyć kultywować tradycję regionalną.
Gościnnie występował w spartakiadach sołectw na terenie powiatu jasielskiego. Trzykrotnie uczestniczył w międzynarodowej imprezie gmin partnerskich Kołaczyce – Risce na Węgrzech oraz na Słowacji w miejscowości Zborov.
Uświetniał swoimi występami powiatowe i gminne święta ludowe. Brał udział
w uroczystościach państwowych i kościelnych (dożynki powiatowe w Umieszczu i dożynki diecezjalne), w spotkaniach z folklorem, w gminnym „Święcie chleba” (Sowina, Brzyska) oraz Międzynarodowych Dniach Wina .
Gościnnie występował  m.in. we Lwowie – w Domu Twórczości Ukraińskiej i Rosyjskiej, na Litwie podczas VII- ego Festynu Kultury Polskiej w Kiejdanach oraz w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Co roku bierze również udział w Dniach Kołaczyc i Podkarpackim Miodobraniu, a także prezentuje swój dorobek artystyczny  podczas wielu uroczystości
i imprez m.in. organizowanych przez Domy Kultury powiatu Jasło, Strzyżów oraz gościnnie na zaproszenie Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń.
„Pogórzanie z Bieździedzy” starają się kultywować i pielęgnować rodzimą tradycję poprzez organizowanie corocznych Przeglądów Zespołów Ludowych, jak również wielu imprez kulturalnych i regionalnych.                                      
Promują niewątpliwie gminę Kołaczyce i miejscowość Bieździedzę oraz ściśle współpracują z tutejszym Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Podczas występów zespół wykonuje pogórzańskie pieśni regionalne, ludowe, religijne, przyśpiewki, piosenki biesiadne kresowe- bardzo lubiane, aczkolwiek prze wielu zapomniane. Zespół w swoim dorobku artystycznym ma do tej pory 3 płyty: „Pobożnie i wesoło”, „Kolędy
i pastorałki” cz. I i II .

Skład zespołu przedstawia się następująco:

 

 1. Fuczek Maria
 2. Fuczek Jan
 3. Hendzel Anna
 4. Jedziniak Wiesław
 5. Kaleta Anna
 6. Kaleta Tomasz
 7. Kowalska Małgorzata
 8. Kranc Bogdan
 9. Kranc Halina
 10. Kulig Alina
 11. Kulig Jan
 12. Ładomirska Teresa
 13. Mamroł Agata
 14. Strach Andrzej
 15. Suchodolska-Strach Ewa
 16. Szafraniec Barbara
 17. Szafraniec Mieczysław
 18. Winiarska Krystyna

Partnerzy