Stowarzyszenie Seniorów Kołaczyce

   

     Z inicjatywy grupy kobiet, pod przewodnictwem Pani Mari Guni, w kwietniu 2009r. zostało powołane do działania Stowarzyszenie Seniorów w Kołaczycach. Myślą przewodnią założycieli było  stwierdzenie, aby wiek dojrzały nie przysparzał trosk i zadumań, by nie był to czas stracony, lecz przeciwnie, był miłą rozrywką.

        Stowarzyszenie liczy 52 osoby, w tym 46 kobiet oraz 6 mężczyzn.

        W okresie dotychczasowej działalności Stowarzyszenie zorganizowało wiele różnych imprez, wycieczek i spotkań. Organizują wycieczki jedno i wielodniowe, plenerowe imprezy środowiskowe, zabawy, spotkania towarzyskie i tematyczne, wyjeżdżają na seanse filmowe
i teatralne oraz festyny.

        Celem statutowym Stowarzyszenia jest między innymi: zaspokojenie duchowych potrzeb członków stowarzyszenia w dziedzinie kulturalno-oświatowej, jak również związanych z rozrywką
i odpoczynkiem, budowanie poczucia pełnej wartości wśród emerytów i rencistów, działanie na rzecz miejsca swego zamieszkania i najbliższego otoczenia.

        Stowarzyszenie na co dzień współpracuje z organizacjami działającymi na terenie gminy Kołaczyce, tj. Gminną Biblioteką Publiczną, Kołami Gospodyń Wiejskich, Urzędem Miasta i Gminy Kołaczyce oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kołaczycach.

        W swej działalności Stowarzyszenie spotyka się z życzliwością środowiska, pomocą ze strony szkół, miejscowych instytucji oraz organizacji.

        Zarząd Stowarzyszenia stara się by członkowie miło, pogodnie i z pożytkiem dla nich spędzali wolny czas oraz brali czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta i gminy.

 

Zapraszamy chętnych do udziału w naszych zmaganiach…

Stowarzyszenie Seniorów Kołaczyce - Zdjęcie #4682
Stowarzyszenie Seniorów Kołaczyce - Zdjęcie #4683
Stowarzyszenie Seniorów Kołaczyce - Zdjęcie #4684
Stowarzyszenie Seniorów Kołaczyce - Zdjęcie #4685
Stowarzyszenie Seniorów Kołaczyce - Zdjęcie #4686
Stowarzyszenie Seniorów Kołaczyce - Zdjęcie #4687
Stowarzyszenie Seniorów Kołaczyce - Zdjęcie #4688
Stowarzyszenie Seniorów Kołaczyce - Zdjęcie #4689
Stowarzyszenie Seniorów Kołaczyce - Zdjęcie #4690

Partnerzy: