KGW w Sowinie

        Koło Gospodyń Wiejskich w Sowinie założyła w 1947r. pani Emilia Zapór i była przewodniczącą tego Koła ponad 30 lat.

        Mimo ciężkiej pracy na roli i obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci znalazła w sobie tyle siły i determinacji do pracy społecznej. Za zaangażowanie i pracę jaką włożyła w odbudowę wsi oraz działalność społeczną zasługuje na szczególne uznanie i szacunek. Następną przewodniczącą Koła zasługującą na uznanie jest pani Jadwiga Garstka. Działała w Kole najpierw jako członkini, później objęła funkcję przewodniczącej i pełniła ją około 30 lat. Kolejną zasłużoną przewodniczącą, która pełniła funkcję przez 2 lata była pani Genowefa Kępa, wieloletnia członkini Koła.

        24 marca 2009r. KGW zostało zarejestrowane w KRS w Rzeszowie jako Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich ,,SOWINIANKI" w Sowinie. Obecnie liczy 26 pań.

        Dzięki temu, że Koło jest Stowarzyszeniem ma większe możliwości na zdobycie środków na własne potrzeby. W 2009 roku w ramach Programu Integracji Społecznej, zostały zorganizowane Podkarpackie Targi Usług Społecznych, na których Koło Gospodyń przygotowało i wydało około 2000 posiłków, za które otrzymało gratyfikację z Ministerstwa Finansów, (pieniądze zostały przeznaczone na zakup naczyń). W lipcu 2009r Panie przygotowały punkt gastronomiczny dla uczestników II Podkarpackiego Miodobrania, w sierpniu 2009r. KGW było współorganizatorem festynu parafialno - rodzinnego na rzecz budowy kościoła w Sowinie.

        W dniu 11.12.2009r Stowarzyszenie zorganizowało w ZSPiG w Sowinie spotkanie ,,Bądźmy razem - wielopokoleniowy wieczór wigilijny dla mieszkańców Gminy Kołaczyce". Głównym celem projektu była integracja międzypokoleniowa i aktywizacja osób starszych. Przybliżenie i przypomnienie lokalnej społeczności, w tym dzieciom i młodzieży tradycji kulturowych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia, a także wzmocnienie w osobach starszych poczucia bycia ważnym dla lokalnej społeczności.

        Dnia 16.02.2010r. w ramach Programu Integracji Społecznej - jako lider tego programu, zorganizowały  w Sali bankietowej GOK w Kołaczycach zapusty dla mieszkańców Gminy. Wspólnie z partnerami: KGW Sieklówka, KGW Bieździedza, Kobiecą Drużyną Pożarniczą przy OSP w Lublicy, Klubem Seniora w Kołaczycach przygotowano i przedstawiono tradycyjne obrzędy związane z zapustami. Przygotowano: pączki, chrust, a także róże karnawałowe. KGW w Sieklówce przedstawiło program artystyczny.

        Współpracujemy z OSP w Sowinie, Radą Sołecką, ZSPiG w Sowinie, Radą Parafialną, proboszczem naszej parafii Markiem Płazińskim, UM w Kołaczycach, GOK oraz z pozostałymi organizacjami działającymi na terenie gminy.

        Czynione są starania aby pozyskać środki na zakup regionalnych strojów ludowych.

        Ściśle współpracując z radą sołecką, radnymi gminy planują budowę Domu Ludowego, co umożliwiło by im poszerzenie zakresu swojej działalności, poprzez organizację różnego rodzaju kursów (np. gastronomicznych, komputerowych, haftu i szycia).

Skład Zarządu Stowarzyszenia: Komisja Rewizyjna:

Prezes- Grażyna Kutyna Przewodnicząca - Elżbieta Matyjasz

Wiceprezes- Danuta Ignarska Członek - Halina Palar

Wiceprezes- Jadwiga Garstka Członek - Danuta Witalis

Skarbnik- Anna Stec

Sekretarz- Mariola Zajdel

Członkinie Stowarzyszenia:

        Irena Bonczar, Małgorzata Bonczar, Genowefa Kępa, Kazimiera Szafraniec, Bogumiła Wójtowicz, Halina Lechwar, Barbara Lejkowska, Kazimiera Wilisowska, Danuta Niklewicz, Teresa Jamrogowicz, Agata Lechwar, Alicja Stanek, Jadwiga Krajewska, Jadwiga Stasiowska, Agnieszka Żygłowicz, Halina Ignarska, Elżbieta Lechwar, Anna Szyszlak.

KGW w Sowinie - Zdjęcie #4492
KGW w Sowinie - Zdjęcie #4493
KGW w Sowinie - Zdjęcie #4494
KGW w Sowinie - Zdjęcie #4495
KGW w Sowinie - Zdjęcie #4496
KGW w Sowinie - Zdjęcie #4497
KGW w Sowinie - Zdjęcie #4498
KGW w Sowinie - Zdjęcie #4499
KGW w Sowinie - Zdjęcie #4500
KGW w Sowinie - Zdjęcie #4501
KGW w Sowinie - Zdjęcie #4502

Partnerzy: