KGW w Sieklówce

 

HISTORIA

KGW SIEKLÓWKA

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Sieklówce Górnej powstało zaraz po II wojnie światowej, czyli w roku 1945. Jego przewodniczącą była Waleria Biel.

Od początku działała bardzo prężnie, organizując kursy kroju i szycia oraz gotowania. Zajęcia odbywały się w domach prywatnych, gdyż nie było innego miejsca. Prowadziła je instruktorka z Przysiek. Kobiety prowadziły także kółko teatralne, angażując do współpracy mężczyzn. Przygotowywano różne przedstawienia, jedno z nich o tematyce partyzanckiej, zatytułowane „Znajdziesz w polu mój grób”, zostało wystawione przed większą widownią Przysiekach, a później w Dom Kultury w Jaśle, zespół wystąpił tam również przedstawiając „Wesele sieklowskie” autorstwa ówczesnego nauczyciela Stefana Stoegera.

W. Biel zginęła śmiercią tragiczną spadając z drzewa w roku 1952. Kolejną przewodnicząca była Czesława Lesikiewicz.

W Sieklówce Dolnej Koło Gospodyń powstało dopiero w latach pięćdziesiątych. Jego pierwszą przewodniczącą była Genowefa Bachta a od roku 1973 Wanda Gałuszka. Obydwa koła liczyły zawsze po ok. 30 członkiń i działały niezależnie od siebie a nawet w pewien sposób rywalizowały z sobą. Nadal prowadzone były kursy szycia i gotowania, wyjeżdżano również na wycieczki organizowane przez WZKR – wystawy kwiatów, POLAGRA, czyli wystawa zwierząt, zwiedzanie gospodarstw doświadczalnych. KGW zajmowało się rozprowadzaniem kurcząt i niektóre kobiety właśnie dlatego wstępowały w jego szeregi, gdyż dla członkiń był lepszy dostęp. Kobiety dbały o rozwój życia kulturalnego organizując nadal występy artystyczne. Po jakimś czasie zakupiono naczynia i prowadzono wypożyczalnię, która istnieje do dziś. Raz w roku odbywało się Walne Zebranie razem z Kółkiem Rolniczym oraz tzw. „herbatka karnawałowa”. Obydwa koła organizowały to w jednym dniu, ale zawsze był pewien rozdział. Dopiero w roku 1992 , gdy zlikwidowano podział administracyjny Sieklówki, złączono również działające koła w jedno. Przewodniczącą została Czesława Karaś. Część starszych członkiń zrezygnowała z działalności i pozostało ok. 30 i tak jest do dziś- zmieniają się tylko osoby.

Od roku 2005 przewodniczącą jest Małgorzata Długosz. KGW obecnie działa prężnie biorąc udział w różnych uroczystościach gminnych i powiatowych. Kilkakrotnie wzięło udział w Dożynkach Powiatowych przygotowując wieńce dożynkowe oraz występy artystyczne (Tarnowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Dębowiec, Jasło). Przygotowywało trzy razy Uroczyste Sesje Rady Gminy, odbywające się w naszej miejscowości.  KGW zaznaczyło swoją obecność także na Dniach Kołaczyc oraz Podkarpackim Miodobraniu  przygotowując staropolskie jadło, pierniki konkursowe i jak zawsze występy artystyczne. KGW brało również udział w Przeglądzie Kolędniczym organizowanym przez Gminę Kołaczyce. Angażowało się także podczas Podkarpackich Targów Usług Społecznych. Co roku kobiety na zaproszenie Jasielskiego Domu Kultury przygotowują potrawy wigilijne na Spotkanie Przy Wigilijnym Stole (specjalnością są zazwyczaj pierogi z kapusta i grzybami). Cały czas koło współpracuje z istniejącym nadal Kółkiem Rolniczym a także OSP, chórem parafialnym i innymi organizacjami działającymi w naszej miejscowości.

Koło Gospodyń w Sieklówce należy do najmłodszych w okolicy. Panie organizują wycieczki oraz wspólne ogniska i zabawy karnawałowe. Kobiety chętnie angażują się do pracy na rzecz naszego środowiska. Wiedzą o tym, że w pojedynkę nie można nic zdziałać – tylko zgodna współpraca daje widoczne efekty.  Sieklowianki  współpracują z istniejącymi kołami w Bieździedzy i Sowinie. Kobiety zapraszają się  wzajemnie na różne uroczystości typu spotkania opłatkowe lub z okazji Dnia Kobiet. Odbyła się także wspólna wycieczka do Kazimierza nad Wisłą oraz do Żarnowca sponsorowane przez Urząd Gminy .

Ważniejsze wydarzenia z ostatnich dwóch lat, to: - Piknik Rodzinny organizowany we współpracy z Parafią Rzymsko- Katolicką, ZSPiG w Sieklówce oraz organizacjami społecznymi w ramach Programu Integracji Społecznej.

 - Czynny udział w Podkarpackich Targach Usług Społecznych, które odbyły się na kołaczyckich błoniach.

 - Spotkania opłatkowe dla osób starszych. KGW oprócz spraw kulinarnych przygotowało piękne dekoracje oraz przedstawienie jasełkowe i występy kabaretowe. W bogatym programie artystycznym brał udział chór parafialny, zespół „Sieklowianie”, schola oraz grupa oazowa.

 - Wycieczka do Szczepanowa wraz z chórem i innymi organizacjami.

 - Integracyjne spotkanie ostatkowe w Kołaczycach z inicjatywy  KGW Sowina we współpracy z KGW Bieździedza oraz Klubem Seniora. Panie z Sieklówki oprócz udziału we wspólnym smażeniu pączków przygotowały występy artystyczne, w tym przedstawienia kabaretowe, które zawsze bardzo się podobają.

 - Udział w spotkaniu z okazji „Święta Chleba” na zaproszenie stowarzyszenia „SOWINIANKI”.

 - Udział w „Podkarpackim Miodobraniu”.

 - Udział w konkursieTradycje w żywieniu i kulturze (II miejsce

w eliminacjach gminnych).

Dzień Kobiet 2008
Miodobranie 2008 1
Miodobranie 2008
Opłatek 2011
Opłatek 2011
Opłatek 2011
Piknik rodzinny w Sieklówce
Piknik rodzinny w Sieklówce
Wycieczka do Szczepanowa

Partnerzy: