KGW Bieździedza

„Pomiędzy dwoma wzgórzami, potok cichutko mknie,

tu pradziad swą wieś buduje i Bieździedzą ją zwie.

Okolica taka piękna, pola, łąki, woda, las

postanowił pradziad z żoną, że tu spędzą życia czas…”

 

        Fragment wiersza napisanego przez Panią Stanisławę Fuczek, lokalną poetkę ludową, długoletnią przewodniczącą koła w Bieździedzy, inicjatorkę oraz organizatorkę działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej wsi. Pierwszy zjazd Kółek Rolniczych oraz KGW województwa krośnieńskiego nadał Pani Stanisławie tytuł pierwszej członkini województwa krośnieńskiegoSiłaczka”.

        Koło Gospodyń Wiejskich powstało w grudniu 1945r., należały do niego prawie wszystkie kobiety zamieszkałe we wsi Bieździedza. Działalność koła wynikała z potrzeby członkiń, ich rodzin oraz wsi w zakresie unowocześniania gospodarstw rolnych, domowych a także działalności kulturalno-oświatowej. W okresie zimowym członkinie uczestniczyły w różnego rodzaju szkoleniach, prelekcjach, kursach, np. racjonalnego żywienia rodziny, kroju i szycia, robótek ręcznych oraz przetwórstwa. Z inicjatywy i dużego zaangażowania członkiń zorganizowano „Dwuzimową Szkołę Rolniczą”, która swoim zasięgiem objęła gminę Kołaczyce a mieściła się w Dworze Romerów w Bieździedzy. Członkinie brały czynny udział w konkursach uprawowych, hodowlanych, prowadziły poletka doświadczalne uprawy roślin pastewnych, organizowanych przez służbę rolną, otrzymując różnego rodzaju nagrody.

        Z własnych środków zakupiły naczynia, tworząc wypożyczalnię, która jest czynna do dnia dzisiejszego.

        Wspólnie ze społecznością wsi brały udział w pracach i czynach społecznych na jej rzecz: budowa Domu Ludowego, Szkoły, Remizy Strażackiej, skupu owoców i warzyw, gazyfikacji i kanalizacji oraz oświetlenia ulicznego.

        Pani Stanisława Fuczek funkcję przewodniczącej Koła Gospodyń w Bieździedzy pełniła od 1954 do 1995r., tj. 41 lat. Przez 25 lat była równocześnie sołtysem wsi Bieździedza. Wszystkie w/w dokonania odbywały się przy czynnym jej udziale.

        W 1995r. funkcję przewodniczącej KGW objęła Pani Alina Kulig i pełniła ją do 2008r. Po jej rezygnacji w 2008r. przewodniczącą zostaje Pani Krystyna Winiarska, która funkcję tą pełni do dnia dzisiejszego.

        „Ocalić od zapomnienia” to myśl przewodnia KGW, która jest realizowana poprzez zachowanie tradycji naszych przodków, kultywowanie świątecznych, starodawnych obrzędów, śpiewanie kolęd, przygotowywanie staropolskich potraw, uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach w gminie i w powiecie.

Ciekawostka!

Piernik „Babci Jadwigi” był prezentowany w Brukseli.

        Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w 2004r. powstał zespół „Pogórzanie”. Zespół swoimi występami stara się w tym nowoczesnym świecie zachować nasze polskie tradycje, obrzędy i zwyczaje. Bierze czynny udział w występach na terenie gminy, powiatu, województwa. Zespół występował również na Słowacji, Węgrzech, Ukrainie oraz Litwie, gdzie rozsławiał polską kulturę i tradycje.

Partnerzy: