Stałe formy współpracy

        Stałymi formami współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, są przede wszystkim Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, Koła Gospodyń Wiejskich (w Sieklówce, Sowinie, Bieździedzy), także reaktywowane KGW w Bieździadce, zespoły ludowe („Pogórzanie”, „Sieklowianie”), Stowarzyszenie Seniorów w Kołaczycach oraz Oddział Kosynierów z Bieździedzy (który jest ewenementem na Podkarpaciu).

        Działalność ta opiera się na wspólnej organizacji różnego rodzaju imprez, kultywujących tradycje regionalne, m.in. festyny, biesiady, imprezy okolicznościowe (np. zapusty, dzień seniora). Przez udział w w/w imprezach przekazują młodszemu pokoleniu prawdy historyczne związane z kulturą i regionem naszych ojców i pradziadów…

Partnerzy: