Misja Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach

   Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. Wzbogacanie dorobku kultury Ziemi Kołaczyckiej i edukacja kulturalna mieszkańców.

   Istniejemy po to, aby pobudzać w ludziach chęć do działania i obcowania z kulturą. Mieszkańcy są naszym potencjałem ,a ich pomysły naszym mechanizmem napędowym. Chcemy sprzyjać ich rozwojowi osobistemu i tworzyć warunki do integracji.

Partnerzy: