Rozstrzygnięcie konkursu „Krzyżówa z Jajem”

Prawidłowe hasło  „WIELKANOC” 

Z przesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowano trzech laureatów. 

 

Mikołaj Jelec -  Nawsie Kołaczyckie 

Sylwia Kosiba – Bieździedza 

Gabriela Rusztowicz – Nawsie Kołaczyckie. 

 

Laureaci otrzymają nagrody książkowe – „Legendy Warszawskie”, „Legendy Krakowskie”, 

 „Na Zwyrtałową nutę - Legendy Polskie” oraz słodycze. 

Nagrody do odebrania w GOK Kołaczyce.

Rozstrzygnięcie konkursu  „Krzyżówa z Jajem”  - Zdjęcie #4877

Partnerzy: