« powrót

Wyniki Konkursów

        Wielkanoc to święta budzącego się do życia świata, w które wpleciona jest piękna, wielowiekowa tradycja. Dlatego nic dziwnego, że wielu z nas nie wyobraża sobie świętowania bez pisanek, święconki i Wielkanocnego Baranka… Tym bardziej, że niektóre wielkanocne zwyczaje mogą być nie tylko piękne,  Baranek to symbol miłości i niewinnej ofiary.
W Polsce zwyczaj święcenia wielkanocnych pokarmów, wśród których obowiązkowo musiała znaleźć się figurka baranka, przyjął się jeszcze w XIII wieku. Początkowo Baranek Wielkanocny był formowany z masła, będącego symbolem dobrobytu i dostatniego roku, później zaczęto wypiekać Baranki z ciasta lub chleba, co miało oznaczać harmonię panującą między pracą ludzi
i darami natury…
        Wyniki konkursu „BARANEK WIELKANOCNY” 2011
        Zgodnie z wielkanocną tradycją GOK zorganizował konkurs prac plastycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Konkurs rozpisano na IV grupy wiekowe, wpłynęło kilkadziesiąt prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi z różnego rodzajów materiałów, m.in. wydzieranki, wyklejanki, prace
z masy solnej, z ciasta, z wykorzystaniem różnego rodzaju ziaren… Wykonane prace reprezentowały wysoki poziom, co w bardzo dużym stopniu utrudniło komisji wyłonienie laureatów. Przy ocenie komisja brała pod uwagę pomysłowość prac, estetykę, technikę wykonania, rodzaj materiałów, przede wszystkim udział własny dzieci, oraz pomocy rodziców przy wykonywaniu pracy.

WYNIKI
I-Grupa przedszkolna.
1.miejsce - Ania Bałucka (Sieklówka)
Wyróżnienie -  Lucynka Leśniak

II-Grupa uczniowie kl. I do III.
1.miejsce - Natalia Maziarz (Sieklówka)
Wyróżnienie - Kamila Bałucka (Sieklówka)

III- Grupa uczniowie kl. IV do VI.
1.miejsce - Patryk Fara (Bieździedza)
Wyróżnienie - Aleksandra Cieślik (Sieklówka)


IV – Grupa powyżej 13 lat
Wyróżnienie – Teresa Jamrogowicz

Skład komisji konkursowej:
 Przewodnicząca :
  - Pani Renata Stelmach
 
członkowie komisji:
 - Pan  Mirosław Lenart
 - Pan  Waldemar Piórek


Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy  i zapraszamy do brania udziału w następnych konkursach organizowanych przez GOK Kołaczyce.
Po odbiór nagród zapraszamy do GOK Kołaczyce. (Bieździedza 100A)

Partnerzy