Szkolenie z pierwszej pomocy

      W dniu 13 grudnia 2014 r. w Klubie Młodzieżowym w Lublicy dzięki umowie zawartej między GOK w Kołaczycach, a Komendą Hufca ZHP Jasło odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej  dla przyszłych przewodników Hufca Jasło. Na szkolenie złożyły się wykłady z wiedzy teoretycznej i zajęcia praktyczne. Ćwiczono m.in. zbieranie wywiadu SAMLE, badanie poszkodowanego, wyciąganie nieprzytomnego poszkodowanego z samochodu, który uległ wypadkowi. Szkolenie prowadził przewodnik druh Damian Stasiowski.

Szkolenie z pierwszej pomocy - Zdjęcie #14921

Partnerzy: