INFORMACJE

Podjęcie Pracy? To możliwe!

Wsparcie dla osób bezrobotnych z powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego lub kolbuszowskiego, w wieku min. 30 lat   ...

PAMIĘTAMY

      Minęło 75 lat od tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w  lesie w ...

Zajęcia garncarskie

      W ramach akcji letniej Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach zorganizował w dniach 14.07.2017r.  ...

Czekamy na Miodobranie

      Organizacja imprezy masowej jaką jest X podkarpackie miodobranie możliwa jest dzięki Gminie Kołaczyce i ...

Informacja

Przesyłanie prac na konkurs fotograficzny „Piękni za progiem” zostało przedłużone do 17.04.2017 roku. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi ...

Partnerzy