Powiewa dumnie i u mnie!

Powiewa dumnie i u mnie! - Zdjęcie #37779

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach zaprasza do wspólnego tworzenia wielkiej, biało-czerwonej galerii zdjęć zatytułowanej „Powiewa dumnie i u mnie!”

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto wyraża szacunek do flagi i propaguje wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Każdy może uczcić ten dzień wywieszając flagę!

Pokażcie, jak obchodzicie to święto! Przesyłajcie nam zdjęcia swojej, wywieszonej flagi na e-maila administrator@gokkolaczyce.pl. Na zdjęcia czekamy do 2 maja, do godz. 11.00. Kołaczycka, biało-czerwona galeria zdjęć „Powiewa dumnie i u mnie!” zostanie opublikowana (strona GOK Kołaczyce oraz Facebooku) w Dniu Flagi RP, o godz. 15.00 i będzie wspólnym wyrazem szacunku mieszkańców naszej gminy do symboli narodowych. Wywieś flagę i przyłącz się do akcji! Serdecznie zapraszamy.

 

Informacja RODO:
Przystąpienie do wydarzenia – „Powiewa dumnie i u mnie” – Biało-czerwona galeria zdjęć – poprzez przesłanie zdjęć, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na polach eksploatacji takich jak: na FB, strona internetowa, bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
-utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;
-wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

Plakat

Partnerzy: