« powrót

INFORMACJE

Wsparcie dla osób bezrobotnych z powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego lub kolbuszowskiego, w wieku min. 30 lat

 

Podjęcie pracy? To możliwe!

 

Szukasz pracy, ale brakuje Ci doświadczenia lub kwalifikacji? Fundacja MultiRegion oferuje bezpłatną pomoc skierowaną do mieszkańców powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego lub kolbuszowskiego, w wieku min. 30 lat. Wsparcie jest możliwe dzięki realizacji projektu „Podjęcie pracy? To możliwe!”.

 

Uczestnicy projektu otrzymają kompleksową pomoc w poprawie sytuacji zawodowej; są dla nich przewidziane spotkania z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy i warsztaty grupowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Przede wszystkim jednak każdy będzie miał możliwość skorzystania z płatnego stażu zawodowego, trwającego śr. 8 m-cy (stypendium za udział w stażu 988,32 brutto/m-c). Dodatkowo osoby potrzebujące uzupełnienia kwalifikacji mogą liczyć na certyfikowane szkolenia kończące się egzaminem państwowym (stypendium za udział w szkoleniach - 6,18/h zł brutto). Co ważne, każdy uczestnik projektu, korzystający ze wsparcia poza miejscem zamieszkania może liczyć na zwroty kosztów dojazdu na spotkania, warsztaty, staże i szkolenia.

 

Zapraszamy również pracodawców

 

Projekt „Podjęcie pracy? To możliwe!” skierowany jest również do pracodawców – firm, instytucji, organizacji pozarządowych zainteresowanych zorganizowaniem miejsca stażu dla uczestników. Pracodawcy nie ponoszą kosztów w związanych z wypłatą wynagrodzenia przez cały okres trwania stażu śr. 8 m-cy, mają wpływ na wybór stażysty i możliwość przygotowania go do pracy na konkretnym stanowisku poprzez skierowanie na szkolenie zawodowe, finansowane w ramach projektu. Co ważne, staż może zostać zorganizowany u pracodawcy, który nie zalega z obowiązkowymi płatnościami do ZUS i US. Preferowani będą ci, którzy zadeklarują możliwość zatrudnienia po stażu na min. pół etatu przez min. 3 miesiące (lub zlecenie na 3 miesiące z wynagrodzeniem nie niższym, niż najniższa krajowa).

 

Biuro Projektu zaprasza

 

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie: www.projekt-praca.mutiregion.pl. Pracownicy Fundacji MutiRegion zapraszają także do biura, mieszczącego się w Dębicy przy ul. Krótkiej 4, a także do kontaktu telefonicznego: 794-666-337 i mailowego: projekt.praca@multiregion.pl. Dokumenty rekrutacyjne (dostępne w Biurze i na stronie projektu) można składać osobiście, przesyłać pocztą tradycyjną, a także przekazywać pracownikom Fundacji podczas spotkań rekrutacyjnych odbywających się w wybranych gminach powiatów, w których realizowany jest projekt. Informacje o terminach i miejscach spotkań można uzyskać telefonicznie, lub wchodząc na stronę internetową projektu. Fundacja zapraszamy szczególnie Panów i osoby niepełnosprawne.

 

Projekt „Podjęcie pracy? To możliwe!” jest realizowany przez Fundację MutiRegion z Dębicy, w partnerstwie z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Plakat

Partnerzy