OŚRODEK KULTURY W KOŁACZYCACH zaprasza do udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”.

OŚRODEK KULTURY W KOŁACZYCACH zaprasza do udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”. - Zdjęcie #37898

OŚRODEK KULTURY W KOŁACZYCACH zaprasza do udziału w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”.

Cykl bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży

W ramach zajęć zorganizowane będą bezpłatne zajęcia dotyczące BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SIECI 

Celem projektu jest:

  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek GOK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do uczestnictwa w projekcie.

Na zgłoszenia czekamy do 25 maja 2021r.

pod nr tel. 13 44 267 28

mail administrator@gokkolaczyce.pl

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach z /s w Bieździedzy

  • Spotkania będą prowadzone on-line.
  • Termin i godziny zajęć podamy po zebraniu grupy (ustalimy wspólnie najlepsze terminy)
  • Przewidujemy 15 zajęć cyklicznych, Czas trwania zajęć to 2 godziny lekcyjne

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Plakat

Partnerzy: