Cyfrowi Seniorzy na podkarpaciu.

Cyfrowi Seniorzy na podkarpaciu!

 

Termin realizacji zadania publicznego od 2022–10–01 do 2022–12–31

Sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb

 

CEL PROJEKTU : Włączenie cyfrowe osób w wieku 60 + zamieszkujących powiat jasielski, dębicki i krośnieńskie, w okresie od października do grudnia 2022 roku poprzez organizację bezpłatnych działań na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowychmediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

W odpowiedzi na POTRZEBY Seniorów, wychodzimy z ogólnodostępną i bezpłatną propozycją cyklicznych zajęć: - Pierwsze Cyfrowe Kroki 

-  Cyfrowe Zdrowie

-  Cyfrowa Edukacja 

-  Cyfrowe Finanse

-  Cyfrowy Odpoczynek i Hobby

-  Cyfrowe Relacje z Bliskimi

-  Cyfrowe Sprawy Duchowe  - Cyfrowe Sprawy Codzienne  - Internetowe Oszustwa.

Realizacja projektu ma ogromne znaczenie dla Seniorów 60+, środowiska lokalnego, regionalnego oraz dla sfery zadań publicznych. Podejmiemy szeroką gamę

działań zmierzających do „ucyfrowienia” grup wykluczonej cyfrowo. Sieć stała się bramą do aktywności w codzienny życiu. W życiu przed pandemią, a stan epidemiologiczny jeszcze zaostrzył potrzebę bycia e-mobilnym.

Projekt będzie polegał na 3-4 spotkaniach z prelegentami w możliwie dla Państwa dogodnym terminie zapraszam do kontaktu po więcej informacji.

 

Plakat

Partnerzy: